Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hammerö Södra/Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerö Södra/Västra 1211 16,8% 32,4% 23,8% 27,0% 6,1% 47,1% 52,9% 3,7%  
Summa 1211 16,8% 32,4% 23,8% 27,0% 6,1% 47,1% 52,9% 3,7%

http://www.val.se