Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1522 20,2% 26,9% 21,9% 31,1% 5,6% 46,9% 53,1% 1,7%  
Summa 1522 20,2% 26,9% 21,9% 31,1% 5,6% 46,9% 53,1% 1,7%

http://www.val.se