Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1104 29,5% 23,0% 21,1% 26,4% 7,4% 48,2% 51,8% 3,8%  
Summa 1104 29,5% 23,0% 21,1% 26,4% 7,4% 48,2% 51,8% 3,8%

http://www.val.se