Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Frillesås Kust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frillesås Kust 1260 15,1% 35,1% 21,2% 28,7% 7,1% 49,4% 50,6% 2,3%  
Summa 1260 15,1% 35,1% 21,2% 28,7% 7,1% 49,4% 50,6% 2,3%

http://www.val.se