Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Tingberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingberget 1015 19,4% 28,4% 19,7% 32,5% 4,4% 42,8% 57,2% 2,3%  
Summa 1015 19,4% 28,4% 19,7% 32,5% 4,4% 42,8% 57,2% 2,3%

http://www.val.se