Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Fjärås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fjärås Norra 1620 16,4% 34,1% 25,1% 24,4% 6,6% 50,7% 49,3% 3,6%  
Summa 1620 16,4% 34,1% 25,1% 24,4% 6,6% 50,7% 49,3% 3,6%

http://www.val.se