Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Hålabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hålabäck 1451 22,1% 28,9% 21,5% 27,4% 7,9% 45,8% 54,2% 4,0%  
Summa 1451 22,1% 28,9% 21,5% 27,4% 7,9% 45,8% 54,2% 4,0%

http://www.val.se