2014-09-23 09:15:11

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Röster - Vänersborg V

22,18%
10,73%
6,10%
3,38%
25,04%
11,66%
6,46%
9,82%
0,51%
3,53%
0,59%
M C FP KD S V MP SD FI Vfp ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,83%
+1,89
2010: 84,94%

Röstfördelning - kommunvalkrets Vänersborg V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2976 22,18% -709 -6,30 3685 28,48%
C Centerpartiet 1440 10,73% +404 +2,73 1036 8,01%
FP Folkpartiet liberalerna 818 6,10% -440 -3,63 1258 9,72%
KD Kristdemokraterna 453 3,38% -145 -1,25 598 4,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3360 25,04% +915 +6,15 2445 18,90%
V Vänsterpartiet 1565 11,66% -219 -2,12 1784 13,79%
MP Miljöpartiet de gröna 867 6,46% +19 -0,09 848 6,55%
SD Sverigedemokraterna 1317 9,82% +743 +5,38 574 4,44%
FI Feministiskt initiativ 69 0,51% +69 +0,51    
Vfp Välfärdspartiet 473 3,53% -200 -1,68 673 5,20%
ÖVR Övriga partier 79 0,59% +41 +0,30 38 0,29%
  Giltiga röster 13417 100,00% +478   12939 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 292 2,13% -50 -0,44 342 2,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -5 -0,04 9 0,07%
VDT Valdeltagande 13713 86,83% +423 +1,89 13290 84,94%
  Antal röstberättigade 15793   +146   15647  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Vänersborg V

Område M C FP KD S V MP SD FI Vfp ÖVR BLANK OG VDT
20,50% 3,96% 7,23% 2,38% 28,91% 15,64% 8,71% 7,33% 0,20% 4,95% 0,20% 1,56% 0,10% 82,42%
21,45% 4,15% 8,65% 2,91% 29,13% 13,68% 5,91% 9,62% 0,18% 3,62% 0,71% 2,07%   81,88%
31,59% 2,58% 9,51% 4,03% 19,58% 13,78% 10,23% 6,45% 0,16% 2,10%   2,13%   91,09%
23,08% 5,45% 7,52% 3,63% 29,65% 11,75% 8,64% 7,52% 0,17% 2,42% 0,17% 3,02% 0,08% 88,84%
18,88% 3,96% 6,06% 2,10% 29,72% 14,92% 7,81% 6,88% 2,80% 5,36% 1,52% 1,72%   77,19%
19,92% 5,03% 6,67% 3,08% 32,03% 11,09% 7,39% 9,96%   3,90% 0,92% 2,11%   84,11%
15,89% 8,72% 4,67% 3,12% 28,97% 10,59% 2,49% 15,89%   9,35% 0,31% 2,43%   81,23%
24,19% 5,26% 10,19% 4,14% 24,41% 12,88% 5,94% 8,73%   2,80% 1,46% 1,65%   80,35%
18,67% 30,08% 0,41% 3,53% 20,12% 9,13% 3,94% 10,79%   3,11% 0,21% 2,03%   85,86%
16,54% 31,45% 2,31% 5,66% 18,85% 7,46% 2,06% 12,43%   3,00% 0,26% 1,27% 0,08% 82,04%
8,68% 44,10% 1,74% 1,39% 20,83% 7,29% 0,69% 12,85%   2,08% 0,35% 3,03%   85,59%
20,06% 26,65% 3,44% 6,30% 13,75% 8,31% 2,29% 15,76%   3,44%   1,41%   85,10%
25,23% 14,19% 3,83% 1,80% 21,62% 12,16% 5,86% 11,26%   2,93% 1,13% 0,89% 0,22% 86,02%
24,71% 17,49% 2,85% 3,23% 19,96% 7,60% 3,99% 10,46% 5,51% 3,61% 0,57% 3,13%   83,80%
24,77% 13,26% 4,42% 3,67% 19,60% 9,26% 3,92% 15,18% 0,17% 5,17% 0,58% 2,44%   83,27%
23,11% 3,21% 5,91% 2,07% 32,33% 13,47% 9,53% 7,67%   2,38% 0,31% 2,53%   88,00%
25,37% 5,61% 7,56% 2,68% 24,63% 10,73% 11,22% 7,80% 1,46% 0,98% 1,95% 3,53%    
Vänersborg V 22,18% 10,73% 6,10% 3,38% 25,04% 11,66% 6,46% 9,82% 0,51% 3,53% 0,59% 2,13% 0,03% 86,83%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Vänersborg V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 48 0,36% +48 +0,36    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 31 0,23% -7 -0,06 38 0,29%
  Totalt övriga partier 79 0,59% +41 +0,30 38 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Vänersborg V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se