Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1246 18,4% 20,7% 23,0% 38,0% 4,9% 44,9% 55,1% 3,5%  
Vänersborg 2 1413 22,5% 19,0% 18,9% 39,6% 6,4% 43,6% 56,4% 2,4%  
Vänersborg 3 1392 14,9% 43,3% 22,3% 19,5% 8,0% 51,2% 48,8% 1,9%  
Vänersborg 4 1344 13,9% 34,7% 24,3% 27,0% 5,7% 49,1% 50,9% 0,8%  
Vänersborg 5 1131 27,1% 25,2% 17,8% 29,9% 6,8% 48,8% 51,2% 4,7%  
Vänersborg 8 1183 16,7% 36,8% 31,3% 15,2% 6,9% 50,1% 49,9% 2,5%  
Vänersborg 9 405 13,8% 32,3% 30,9% 23,0% 6,7% 53,6% 46,4% 2,0%  
Vänersborg 10 1130 18,2% 28,2% 24,2% 29,3% 6,4% 48,1% 51,9% 3,3%  
Vänersborg 15 573 13,1% 30,4% 30,9% 25,7% 5,4% 51,5% 48,5% 2,1%  
Vänersborg 16 1442 16,0% 25,2% 22,5% 36,3% 6,8% 49,1% 50,9% 2,9%  
Vänersborg 17 347 16,4% 29,7% 27,1% 26,8% 6,6% 52,4% 47,6% 0,9%  
Vänersborg 18 416 15,6% 26,2% 32,2% 26,0% 6,2% 54,8% 45,2% 1,4%  
Vänersborg 20 522 13,8% 33,7% 26,1% 26,4% 5,6% 54,0% 46,0% 1,7%  
Vänersborg 21 648 15,4% 32,7% 25,9% 25,9% 4,9% 53,9% 46,1% 2,6%  
Vänersborg 22 1476 14,0% 29,5% 25,6% 30,9% 5,3% 51,1% 48,9% 2,6%  
Vänersborg 30 1125 15,6% 34,1% 26,9% 23,4% 7,0% 49,5% 50,5% 2,8%  
Vänersborg V 15793 17,0% 29,9% 24,5% 28,5% 6,3% 49,5% 50,5% 2,5%

http://www.val.se