Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 15 573 13,1% 30,4% 30,9% 25,7% 5,4% 51,5% 48,5% 2,1%  
Summa 573 13,1% 30,4% 30,9% 25,7% 5,4% 51,5% 48,5% 2,1%

http://www.val.se