Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 17 347 16,4% 29,7% 27,1% 26,8% 6,6% 52,4% 47,6% 0,9%  
Summa 347 16,4% 29,7% 27,1% 26,8% 6,6% 52,4% 47,6% 0,9%

http://www.val.se