Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 18 416 15,6% 26,2% 32,2% 26,0% 6,2% 54,8% 45,2% 1,4%  
Summa 416 15,6% 26,2% 32,2% 26,0% 6,2% 54,8% 45,2% 1,4%

http://www.val.se