Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 16 1442 16,0% 25,2% 22,5% 36,3% 6,8% 49,1% 50,9% 2,9%  
Summa 1442 16,0% 25,2% 22,5% 36,3% 6,8% 49,1% 50,9% 2,9%

http://www.val.se