Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 30

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 30 1125 15,6% 34,1% 26,9% 23,4% 7,0% 49,5% 50,5% 2,8%  
Summa 1125 15,6% 34,1% 26,9% 23,4% 7,0% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se