Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 4 1344 13,9% 34,7% 24,3% 27,0% 5,7% 49,1% 50,9% 0,8%  
Summa 1344 13,9% 34,7% 24,3% 27,0% 5,7% 49,1% 50,9% 0,8%

http://www.val.se