Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 10 1130 18,2% 28,2% 24,2% 29,3% 6,4% 48,1% 51,9% 3,3%  
Summa 1130 18,2% 28,2% 24,2% 29,3% 6,4% 48,1% 51,9% 3,3%

http://www.val.se