Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 21 648 15,4% 32,7% 25,9% 25,9% 4,9% 53,9% 46,1% 2,6%  
Summa 648 15,4% 32,7% 25,9% 25,9% 4,9% 53,9% 46,1% 2,6%

http://www.val.se