Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 3 1392 14,9% 43,3% 22,3% 19,5% 8,0% 51,2% 48,8% 1,9%  
Summa 1392 14,9% 43,3% 22,3% 19,5% 8,0% 51,2% 48,8% 1,9%

http://www.val.se