2014-09-22 17:05:37

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Röster - Vänersborg Ö

15,14%
4,73%
5,61%
3,99%
35,88%
11,67%
7,67%
10,59%
0,54%
3,51%
0,66%
M C FP KD S V MP SD FI Vfp ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,84%
+0,87
2010: 80,97%

Röstfördelning - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1671 15,14% -410 -4,51 2081 19,65%
C Centerpartiet 522 4,73% +171 +1,42 351 3,31%
FP Folkpartiet liberalerna 619 5,61% -417 -4,17 1036 9,78%
KD Kristdemokraterna 440 3,99% -19 -0,35 459 4,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3959 35,88% +873 +6,74 3086 29,14%
V Vänsterpartiet 1288 11,67% -454 -4,78 1742 16,45%
MP Miljöpartiet de gröna 846 7,67% +93 +0,56 753 7,11%
SD Sverigedemokraterna 1169 10,59% +644 +5,64 525 4,96%
FI Feministiskt initiativ 60 0,54% +60 +0,54    
Vfp Välfärdspartiet 387 3,51% -143 -1,50 530 5,00%
ÖVR Övriga partier 73 0,66% +46 +0,41 27 0,25%
  Giltiga röster 11034 100,00% +444   10590 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 217 1,93% -42 -0,46 259 2,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,06% -4 -0,04 11 0,10%
VDT Valdeltagande 11258 81,84% +398 +0,87 10860 80,97%
  Antal röstberättigade 13756   +344   13412  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Område M C FP KD S V MP SD FI Vfp ÖVR BLANK OG VDT
12,09% 2,88% 7,10% 2,50% 41,65% 12,09% 6,53% 8,64%   5,57% 0,96% 1,70%   73,00%
20,56% 5,12% 9,34% 5,21% 28,37% 11,76% 8,89% 7,63%   2,69% 0,45% 1,94%   87,05%
6,94% 3,40% 2,93% 2,47% 42,28% 12,81% 10,03% 12,81%   4,94% 1,39% 1,97%   70,24%
18,07% 4,46% 5,84% 3,08% 32,73% 13,39% 7,76% 9,88% 0,43% 3,61% 0,74% 1,46% 0,10% 77,10%
21,89% 4,49% 6,68% 4,49% 31,34% 11,29% 6,11% 8,53% 0,12% 4,95% 0,12% 2,03%   85,03%
6,93% 2,21% 2,65% 2,21% 47,49% 14,45% 6,34% 13,86%   2,95% 0,88% 1,87% 0,58% 65,32%
4,68% 1,25% 3,12% 1,72% 51,64% 7,96% 12,17% 11,86%   4,84% 0,78% 1,08%   61,66%
23,57% 8,68% 4,96% 3,72% 18,61% 10,17% 12,41% 13,90% 0,25% 3,72%   1,47%   83,81%
14,97% 2,58% 6,06% 6,06% 36,00% 12,90% 5,29% 12,52%   3,10% 0,52% 2,27% 0,13% 86,49%
14,49% 2,98% 4,21% 4,83% 37,10% 13,26% 5,24% 13,77%   3,08% 1,03% 1,91% 0,10% 85,97%
15,14% 30,27% 3,23% 2,23% 22,33% 11,17% 5,46% 8,19%   1,74% 0,25% 1,23%   81,44%
18,46% 4,51% 6,81% 3,85% 31,54% 12,20% 7,14% 5,60% 5,60% 4,18% 0,11% 2,36%   80,76%
11,84% 2,91% 5,09% 4,98% 42,99% 9,66% 5,61% 13,50%   2,28% 1,14% 2,03%   81,51%
17,07% 3,17% 6,83% 5,61% 35,98% 9,51% 7,93% 9,88%   3,41% 0,61% 2,26%   86,94%
16,49% 6,12% 5,32% 3,19% 31,38% 10,90% 14,10% 9,84% 0,80% 1,06% 0,80% 3,09%    
Vänersborg Ö 15,14% 4,73% 5,61% 3,99% 35,88% 11,67% 7,67% 10,59% 0,54% 3,51% 0,66% 1,93% 0,06% 81,84%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 51 0,46% +51 +0,46    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,20% -5 -0,06 27 0,25%
  Totalt övriga partier 73 0,66% +46 +0,41 27 0,25%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Vänersborg Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se