Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 726 20,0% 20,1% 20,8% 39,1% 5,2% 44,9% 55,1% 3,9%  
Vänersborg 7 1305 14,3% 34,6% 22,5% 28,7% 7,5% 50,2% 49,8% 3,1%  
Vänersborg 11 941 33,4% 22,0% 19,6% 25,1% 8,5% 52,2% 47,8% 8,5%  
Vänersborg 12 1240 14,0% 24,8% 23,0% 38,2% 4,2% 45,3% 54,7% 2,3%  
Vänersborg 13 1042 15,3% 25,0% 25,9% 33,8% 6,1% 48,0% 52,0% 2,3%  
Vänersborg 14 1064 23,3% 27,5% 25,5% 23,7% 6,8% 51,1% 48,9% 10,7%  
Vänersborg 19 1051 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 8,2% 49,3% 50,7% 19,6%  
Vänersborg 23 488 17,0% 31,1% 28,5% 23,4% 6,8% 52,0% 48,0% 2,7%  
Vänersborg 24 918 14,5% 38,3% 22,1% 25,1% 6,1% 51,4% 48,6% 4,1%  
Vänersborg 25 1155 17,0% 30,8% 27,4% 24,8% 6,6% 51,3% 48,7% 2,2%  
Vänersborg 26 501 12,2% 32,7% 30,7% 24,4% 4,4% 51,3% 48,7% 3,4%  
Vänersborg 27 1154 16,6% 30,4% 25,0% 28,0% 7,6% 49,1% 50,9% 2,7%  
Vänersborg 28 1206 16,5% 29,4% 19,7% 34,3% 5,6% 46,6% 53,4% 2,4%  
Vänersborg 29 965 16,1% 37,6% 24,0% 22,3% 6,7% 50,9% 49,1% 2,9%  
Vänersborg Ö 13756 18,2% 30,1% 23,7% 28,0% 6,5% 49,4% 50,6% 5,1%

http://www.val.se