Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 28 1206 16,5% 29,4% 19,7% 34,3% 5,6% 46,6% 53,4% 2,4%  
Summa 1206 16,5% 29,4% 19,7% 34,3% 5,6% 46,6% 53,4% 2,4%

http://www.val.se