Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 11 941 33,4% 22,0% 19,6% 25,1% 8,5% 52,2% 47,8% 8,5%  
Summa 941 33,4% 22,0% 19,6% 25,1% 8,5% 52,2% 47,8% 8,5%

http://www.val.se