Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 7 1305 14,3% 34,6% 22,5% 28,7% 7,5% 50,2% 49,8% 3,1%  
Summa 1305 14,3% 34,6% 22,5% 28,7% 7,5% 50,2% 49,8% 3,1%

http://www.val.se