Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 12 1240 14,0% 24,8% 23,0% 38,2% 4,2% 45,3% 54,7% 2,3%  
Summa 1240 14,0% 24,8% 23,0% 38,2% 4,2% 45,3% 54,7% 2,3%

http://www.val.se