Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 26

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 26 501 12,2% 32,7% 30,7% 24,4% 4,4% 51,3% 48,7% 3,4%  
Summa 501 12,2% 32,7% 30,7% 24,4% 4,4% 51,3% 48,7% 3,4%

http://www.val.se