Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 23

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 23 488 17,0% 31,1% 28,5% 23,4% 6,8% 52,0% 48,0% 2,7%  
Summa 488 17,0% 31,1% 28,5% 23,4% 6,8% 52,0% 48,0% 2,7%

http://www.val.se