Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 19 1051 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 8,2% 49,3% 50,7% 19,6%  
Summa 1051 24,6% 36,6% 22,5% 16,3% 8,2% 49,3% 50,7% 19,6%

http://www.val.se