Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 726 20,0% 20,1% 20,8% 39,1% 5,2% 44,9% 55,1% 3,9%  
Summa 726 20,0% 20,1% 20,8% 39,1% 5,2% 44,9% 55,1% 3,9%

http://www.val.se