2014-09-18 18:19:02

Val till kommunfullmäktige i Partille - Röster - Lexby-Paradiset-Lexbydal

27,71%
4,29%
7,74%
3,31%
26,72%
7,95%
13,29%
7,59%
0,35%
0,70%
0,35%
M C FP KD S V MP SD FI SPI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,18%
-0,12
2010: 86,30%

Röstfördelning - valdistrikt Lexby-Paradiset-Lexbydal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 394 27,71% -130 -9,09 524 36,80%
C Centerpartiet 61 4,29% +15 +1,06 46 3,23%
FP Folkpartiet liberalerna 110 7,74% -3 -0,20 113 7,94%
KD Kristdemokraterna 47 3,31% -17 -1,19 64 4,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 380 26,72% +12 +0,88 368 25,84%
V Vänsterpartiet 113 7,95% +49 +3,45 64 4,49%
MP Miljöpartiet de gröna 189 13,29% +31 +2,20 158 11,10%
SD Sverigedemokraterna 108 7,59% +43 +3,03 65 4,56%
FI Feministiskt initiativ 5 0,35% +5 +0,35    
SPI SPI Välfärden 10 0,70% -10 -0,70 20 1,40%
ÖVR Övriga partier 5 0,35% +3 +0,21 2 0,14%
  Giltiga röster 1422 100,00% -2   1424 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,25% +2 +0,14 16 1,11%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,14 2 0,14%
VDT Valdeltagande 1440 86,18% -2 -0,12 1442 86,30%
  Antal röstberättigade 1671       1671  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lexby-Paradiset-Lexbydal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
FreD Fredsdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,28% +2 +0,14 2 0,14%
  Totalt övriga partier 5 0,35% +3 +0,21 2 0,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lexby-Paradiset-Lexbydal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se