Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Lexby-Paradiset-Lexbydal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1671 17,9% 34,1% 25,9% 22,2% 8,1% 50,9% 49,1% 5,1%  
Summa 1671 17,9% 34,1% 25,9% 22,2% 8,1% 50,9% 49,1% 5,1%

http://www.val.se