Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Vallhamra-Norra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallhamra-Norra Puketorp 1225 13,8% 38,4% 23,0% 24,7% 7,1% 48,2% 51,8% 2,9%  
Summa 1225 13,8% 38,4% 23,0% 24,7% 7,1% 48,2% 51,8% 2,9%

http://www.val.se