Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Nordvästra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1728 16,6% 32,6% 29,5% 21,4% 8,3% 50,9% 49,1% 4,2%  
Brattåskärr-Fröjasten 1588 15,2% 27,8% 22,1% 34,9% 6,4% 46,2% 53,8% 3,9%  
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1657 15,6% 38,2% 25,5% 20,6% 7,9% 49,7% 50,3% 2,8%  
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1671 17,9% 34,1% 25,9% 22,2% 8,1% 50,9% 49,1% 5,1%  
Mellby-Finngösa 1650 22,7% 35,5% 24,1% 17,8% 8,0% 50,5% 49,5% 5,7%  
Oxled-Ljungkullen 1515 21,2% 34,8% 21,1% 23,0% 5,7% 45,7% 54,3% 4,9%  
Partille centrum 1338 26,1% 32,8% 18,0% 23,1% 6,1% 47,8% 52,2% 7,5%  
Soldatheden-Södra Puketorp 1468 12,5% 36,0% 23,4% 28,0% 6,5% 48,0% 52,0% 2,5%  
Vallhamra-Norra Puketorp 1225 13,8% 38,4% 23,0% 24,7% 7,1% 48,2% 51,8% 2,9%  
Nordvästra valkretsen 13840 17,9% 34,4% 23,8% 23,8% 7,2% 48,8% 51,2% 4,4%

http://www.val.se