Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Kullegården-Frejaplan-Bockemossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1657 15,6% 38,2% 25,5% 20,6% 7,9% 49,7% 50,3% 2,8%  
Summa 1657 15,6% 38,2% 25,5% 20,6% 7,9% 49,7% 50,3% 2,8%

http://www.val.se