Val till kommunfullmäktige i Partille - Ålder och kön - Soldatheden-Södra Puketorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Soldatheden-Södra Puketorp 1468 12,5% 36,0% 23,4% 28,0% 6,5% 48,0% 52,0% 2,5%  
Summa 1468 12,5% 36,0% 23,4% 28,0% 6,5% 48,0% 52,0% 2,5%

http://www.val.se