Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Ale

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ale

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1563 17,9% 31,3% 25,8% 25,0% 6,8% 51,2% 48,8%   2,2%
Bohus norra 1098 24,4% 33,7% 19,9% 21,9% 4,7% 52,5% 47,5%   2,0%
Bohus södra 1271 18,5% 33,8% 22,2% 25,6% 5,4% 50,1% 49,9%   1,0%
Nol norra 1455 23,6% 35,6% 20,7% 20,1% 6,4% 51,9% 48,1%   1,4%
Nol södra 1080 16,2% 35,1% 25,6% 23,1% 6,6% 50,7% 49,3%   1,3%
Nödinge centrum 1628 22,1% 32,1% 22,2% 23,7% 6,5% 47,8% 52,2%   1,9%
Nödinge södra 1473 10,9% 43,0% 16,2% 29,9% 3,9% 49,4% 50,6%   1,0%
Nödinge östra 1126 16,0% 37,4% 24,3% 22,3% 8,1% 51,6% 48,4%   1,5%
Skepplanda norra - Hålanda 1065 17,4% 29,1% 30,4% 23,1% 5,1% 53,8% 46,2%   1,4%
Skepplanda västra 1206 17,9% 32,3% 25,6% 24,1% 5,2% 51,8% 48,2%   2,0%
Skepplanda östra 1507 15,6% 31,9% 24,8% 27,8% 6,6% 49,3% 50,7%   1,3%
Starrkärr 1407 17,6% 34,8% 27,5% 20,1% 5,9% 51,4% 48,6%   0,8%
Surte norra 1216 24,3% 33,1% 19,4% 23,2% 5,2% 52,0% 48,0%   1,2%
Surte södra 1190 19,0% 36,4% 22,4% 22,3% 6,1% 53,3% 46,7%   1,4%
Älvängen centrum 1371 16,4% 42,8% 15,0% 25,8% 5,5% 47,6% 52,4%   1,3%
Älvängen norra 1132 17,6% 32,3% 23,9% 26,1% 5,8% 48,4% 51,6%   0,9%
Älvängen södra 1478 17,4% 45,8% 18,8% 18,0% 5,9% 50,7% 49,3%   1,7%
Ale 22266 18,4% 35,5% 22,5% 23,7% 5,9% 50,7% 49,3% 1,4%

http://www.val.se