Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Starrkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Starrkärr

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Starrkärr 1407 17,6% 34,8% 27,5% 20,1% 5,9% 51,4% 48,6%   0,8%
Summa 1407 17,6% 34,8% 27,5% 20,1% 5,9% 51,4% 48,6% 0,8%

http://www.val.se