Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nol södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nol södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nol södra 1080 16,2% 35,1% 25,6% 23,1% 6,6% 50,7% 49,3%   1,3%
Summa 1080 16,2% 35,1% 25,6% 23,1% 6,6% 50,7% 49,3% 1,3%

http://www.val.se