Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bohus norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bohus norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus norra 1098 24,4% 33,7% 19,9% 21,9% 4,7% 52,5% 47,5%   2,0%
Summa 1098 24,4% 33,7% 19,9% 21,9% 4,7% 52,5% 47,5% 2,0%

http://www.val.se