Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Älvängen södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Älvängen södra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvängen södra 1478 17,4% 45,8% 18,8% 18,0% 5,9% 50,7% 49,3%   1,7%
Summa 1478 17,4% 45,8% 18,8% 18,0% 5,9% 50,7% 49,3% 1,7%

http://www.val.se