2018-09-13 13:20:46

Val till riksdagen - Röster - kommun Östersund

15,59%
14,22%
3,71%
5,07%
33,31%
9,08%
4,41%
13,29%
0,54%
0,79%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,88%
+1,70
2014: 86,18%

Röstfördelning - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 6576 15,59% -1094 -3,30 7670 18,89%
C Centerpartiet 5998 14,22% +2069 +4,54 3929 9,68%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1564 3,71% +56 -0,01 1508 3,71%
KD Kristdemokraterna 2139 5,07% +1036 +2,35 1103 2,72%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14047 33,31% -1347 -4,61 15394 37,92%
V Vänsterpartiet 3829 9,08% +1160 +2,50 2669 6,57%
MP Miljöpartiet de gröna 1858 4,41% -1102 -2,89 2960 7,29%
SD Sverigedemokraterna 5605 13,29% +1823 +3,97 3782 9,32%
FI Feministiskt initiativ 227 0,54% -1056 -2,62 1283 3,16%
ÖVR Övriga anmälda partier 333 0,79% +30 +0,04 303 0,75%
  Giltiga röster 42176 100,00% +1575   40601 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 14 0,03% +14 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 378 0,89% -18 -0,08 396 0,97%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,07% +16 +0,04 13 0,03%
VDT Valdeltagande 42597 87,88% +1587 +1,70 41010 86,18%
  Antal röstberättigade 48471   +883   47588  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Östersund

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,27% 13,58% 2,40% 4,70% 38,87% 8,25% 2,61% 14,84% 0,42% 1,04% 0,10% 1,14%   83,75%
12,14% 15,81% 3,12% 5,23% 37,97% 7,24% 2,23% 15,70% 0,22% 0,33% 0,11% 1,10%   84,64%
15,44% 11,75% 2,23% 4,17% 37,83% 7,86% 2,02% 18,08% 0,07% 0,56%   0,89% 0,21% 85,18%
12,95% 13,27% 2,93% 4,49% 33,57% 11,71% 5,14% 14,05% 0,65% 1,24%   0,65%   83,35%
18,77% 14,97% 4,25% 4,92% 28,94% 9,05% 4,92% 13,30% 0,56% 0,34%   0,88% 0,11% 84,41%
17,32% 15,78% 3,38% 6,35% 33,09% 6,45% 6,97% 9,53% 0,41% 0,72%   0,31% 0,10% 85,14%
18,52% 15,41% 3,87% 5,25% 30,06% 9,26% 5,87% 10,50% 0,55% 0,69%   0,75% 0,07% 88,05%
17,10% 18,84% 4,44% 5,60% 28,50% 8,41% 6,96% 9,08% 0,29% 0,77%   0,38%   91,38%
16,22% 14,92% 5,03% 6,24% 30,58% 8,43% 7,30% 9,89% 0,32% 1,05%   0,56%   88,45%
10,51% 21,97% 0,81% 6,60% 26,55% 8,63% 2,70% 20,35% 0,67% 1,21%   1,33% 0,13% 85,18%
12,90% 19,27% 2,87% 4,14% 35,51% 7,96% 1,59% 15,45% 0,32%     1,41%   80,94%
17,25% 22,98% 1,45% 6,18% 26,41% 5,27% 1,98% 17,94% 0,08% 0,46%   1,65%   86,83%
19,05% 22,15% 3,38% 6,09% 23,11% 5,80% 5,90% 13,06% 0,58% 0,87%   0,29%   90,73%
15,53% 22,12% 2,68% 7,04% 28,16% 7,82% 3,69% 11,84% 0,56% 0,56%   0,78%   88,87%
11,71% 8,76% 2,88% 6,56% 43,75% 10,43% 2,68% 11,91% 0,60% 0,74% 0,07% 0,73% 0,13% 86,87%
15,13% 10,27% 3,80% 4,67% 33,87% 9,93% 3,40% 17,67% 0,60% 0,67%   0,53% 0,07% 83,88%
8,87% 7,68% 2,79% 5,66% 40,01% 12,92% 2,65% 17,95% 0,28% 1,19%   1,65% 0,07% 77,79%
11,76% 18,63% 2,04% 4,22% 34,16% 6,71% 2,56% 19,00% 0,23% 0,68%   0,97% 0,15% 84,82%
17,85% 13,96% 6,12% 4,69% 28,66% 9,50% 5,78% 11,33% 0,86% 1,26%   0,46% 0,11% 86,43%
19,79% 13,55% 4,24% 5,06% 27,68% 10,95% 4,59% 12,60% 0,71% 0,82% 0,70%     81,74%
17,78% 11,32% 5,66% 4,70% 29,35% 10,61% 4,31% 13,56% 1,20% 1,52% 0,08% 0,95% 0,16% 83,32%
15,58% 14,02% 4,38% 4,28% 28,82% 13,53% 5,74% 11,88% 0,88% 0,88%   0,77%   80,73%
18,10% 14,24% 2,47% 4,06% 29,18% 11,37% 4,55% 13,75% 0,99% 1,29% 0,10% 0,88%   83,96%
16,32% 14,79% 3,94% 5,15% 31,22% 11,72% 4,71% 10,84% 0,55% 0,77%   0,65% 0,11% 83,94%
13,39% 12,74% 4,34% 3,79% 38,69% 9,42% 3,32% 13,02% 0,55% 0,74%   0,91% 0,09% 88,94%
19,24% 15,23% 4,21% 5,21% 28,86% 10,42% 6,01% 9,92% 0,50% 0,40%   0,89%   88,10%
16,10% 17,27% 5,13% 4,77% 27,88% 10,52% 7,82% 9,53% 0,63% 0,36%   0,89%   82,99%
15,59% 12,02% 3,51% 5,58% 40,13% 7,08% 3,22% 11,87% 0,79% 0,21%   1,27% 0,07% 89,57%
7,73% 12,11% 2,42% 4,04% 40,14% 10,84% 3,11% 18,57% 0,46% 0,58% 0,11% 1,36% 0,23% 79,10%
13,18% 10,87% 2,96% 5,20% 41,04% 8,56% 4,22% 12,58% 0,33% 1,05%   1,24%   86,15%
15,03% 14,10% 4,39% 5,42% 33,05% 10,08% 6,26% 10,08% 0,84% 0,75% 0,09% 1,20%   87,71%
16,48% 13,33% 5,05% 4,38% 36,29% 8,95% 3,14% 11,52% 0,29% 0,57%   0,94%   87,10%
17,49% 10,90% 4,48% 5,04% 36,94% 7,89% 4,72% 11,31% 0,41% 0,81% 0,08% 0,32% 0,16% 87,10%
17,10% 12,64% 3,74% 5,16% 38,38% 8,55% 4,54% 9,26% 0,45% 0,18%   0,79% 0,09% 89,85%
20,74% 13,08% 4,95% 5,28% 34,41% 5,42% 2,97% 12,29% 0,46% 0,40%   0,52% 0,13% 91,81%
13,12% 11,70% 2,30% 4,79% 38,12% 8,33% 3,37% 16,84% 0,71% 0,71%   2,41% 0,34% 81,81%
19,27% 12,54% 6,17% 2,71% 23,85% 10,10% 9,26% 12,91% 1,03% 2,15%   1,38%    
Östersund 15,59% 14,22% 3,71% 5,07% 33,31% 9,08% 4,41% 13,29% 0,54% 0,79% 0,03% 0,89% 0,07% 87,88%

Röstfördelning övriga partier - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 106 0,25% +106 +0,25    
MED Medborgerlig Samling 76 0,18% +76 +0,18    
ENH Enhet 39 0,09% +2   37 0,09%
DD Direktdemokraterna 29 0,07% +29 +0,07    
PP Piratpartiet 29 0,07% -151 -0,37 180 0,44%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 21 0,05% +9 +0,02 12 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 8 0,02% -8 -0,02 16 0,04%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 8 0,02% +8 +0,02    
DjuP Djurens parti 6 0,01% -5 -0,01 11 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% -5 -0,01 9 0,02%
  Initiativet 3 0,01% +3 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   -1   2  
TRP TRYGGHETSPARTIET 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2   -34 -0,08 36 0,09%
  Totalt övriga partier 333 0,79% +30 +0,04 303 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Östersund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se