2018-09-12 10:11:03

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Östersund 4

15,58%
14,02%
4,38%
4,28%
28,82%
13,53%
5,74%
11,88%
0,88%
0,88%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,73%
-3,21
2014: 83,94%

Röstfördelning - valdistrikt Östersund 4

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 160 15,58% -34 -1,91 194 17,49%
C Centerpartiet 144 14,02% +57 +6,18 87 7,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 45 4,38% +10 +1,23 35 3,16%
KD Kristdemokraterna 44 4,28% +8 +1,04 36 3,25%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 296 28,82% -65 -3,73 361 32,55%
V Vänsterpartiet 139 13,53% +54 +5,87 85 7,66%
MP Miljöpartiet de gröna 59 5,74% -64 -5,35 123 11,09%
SD Sverigedemokraterna 122 11,88% +11 +1,87 111 10,01%
FI Feministiskt initiativ 9 0,88% -52 -4,62 61 5,50%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,88% -7 -0,57 16 1,44%
  Giltiga röster 1027 100,00% -82   1109 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,77% -7 -0,56 15 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1035 80,73% -89 -3,21 1124 83,94%
  Antal röstberättigade 1282   -57   1339  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östersund 4

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,29% +3 +0,29    
MED Medborgerlig Samling 2 0,19% +2 +0,19    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10% -1 -0,08 2 0,18%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,10% -1 -0,08 2 0,18%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,10%   +0,01 1 0,09%
PP Piratpartiet 1 0,10% -2 -0,17 3 0,27%
DjuP Djurens parti     -2 -0,18 2 0,18%
ENH Enhet     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,45 5 0,45%
  Totalt övriga partier 9 0,88% -7 -0,57 16 1,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östersund 4

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se