2018-09-13 13:20:46

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

19,27%
12,54%
6,17%
2,71%
23,85%
10,10%
9,26%
12,91%
1,03%
2,15%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 206 19,27% +33 +0,05 173 19,22%
C Centerpartiet 134 12,54% +62 +4,54 72 8,00%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 66 6,17% +28 +1,95 38 4,22%
KD Kristdemokraterna 29 2,71% +5 +0,05 24 2,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 255 23,85% -8 -5,37 263 29,22%
V Vänsterpartiet 108 10,10% +46 +3,21 62 6,89%
MP Miljöpartiet de gröna 99 9,26% -25 -4,52 124 13,78%
SD Sverigedemokraterna 138 12,91% +74 +5,80 64 7,11%
FI Feministiskt initiativ 11 1,03% -57 -6,53 68 7,56%
ÖVR Övriga anmälda partier 23 2,15% +11 +0,82 12 1,33%
  Giltiga röster 1069 100,00% +169   900 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,38% +1 -0,15 14 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga            

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,65% +7 +0,65    
MED Medborgerlig Samling 6 0,56% +6 +0,56    
DD Direktdemokraterna 2 0,19% +2 +0,19    
ENH Enhet 2 0,19% +1 +0,08 1 0,11%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,19% +2 +0,19    
PP Piratpartiet 2 0,19% -6 -0,70 8 0,89%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,09% +1 +0,09    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,09%   -0,02 1 0,11%
DjuP Djurens parti     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,11 1 0,11%
  Totalt övriga partier 23 2,15% +11 +0,82 12 1,33%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se