2018-09-12 08:09:50

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Östersund 2

19,79%
13,55%
4,24%
5,06%
27,68%
10,95%
4,59%
12,60%
0,71%
0,82%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,74%
-0,76
2014: 82,50%

Röstfördelning - valdistrikt Östersund 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 168 19,79% -42 -5,36 210 25,15%
C Centerpartiet 115 13,55% +48 +5,52 67 8,02%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 36 4,24% -4 -0,55 40 4,79%
KD Kristdemokraterna 43 5,06% +20 +2,31 23 2,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 235 27,68% -13 -2,02 248 29,70%
V Vänsterpartiet 93 10,95% +33 +3,77 60 7,19%
MP Miljöpartiet de gröna 39 4,59% -30 -3,67 69 8,26%
SD Sverigedemokraterna 107 12,60% +37 +4,22 70 8,38%
FI Feministiskt initiativ 6 0,71% -34 -4,08 40 4,79%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,82% -1 -0,13 8 0,96%
  Giltiga röster 849 100,00% +14   835 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,70% +6 +0,70    
BLANK Ogiltiga röster - blanka     -9 -1,07 9 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 855 81,74% +11 -0,76 844 82,50%
  Antal röstberättigade 1046   +23   1023  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östersund 2

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,35% +3 +0,35    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,12% +1 +0,12    
DD Direktdemokraterna 1 0,12% +1 +0,12    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,12% +1 +0,12    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,12% +1 +0,12    
PP Piratpartiet     -6 -0,72 6 0,72%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,12 1 0,12%
  Totalt övriga partier 7 0,82% -1 -0,13 8 0,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östersund 2

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se