2018-09-15 22:29:36

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Södra Aspenäs - Torpadal

31,75%
12,19%
10,99%
7,00%
14,52%
4,36%
7,07%
11,21%
0,38%
0,53%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 92,53%
+1,24
2014: 91,29%

Röstfördelning - valdistrikt Södra Aspenäs - Torpadal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 422 31,75% -76 -7,71 498 39,46%
C Centerpartiet 162 12,19% +78 +5,53 84 6,66%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 146 10,99% -1 -0,66 147 11,65%
KD Kristdemokraterna 93 7,00% -3 -0,61 96 7,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 193 14,52% +24 +1,13 169 13,39%
V Vänsterpartiet 58 4,36% +12 +0,72 46 3,65%
MP Miljöpartiet de gröna 94 7,07% -13 -1,41 107 8,48%
SD Sverigedemokraterna 149 11,21% +77 +5,51 72 5,71%
FI Feministiskt initiativ 5 0,38% -32 -2,56 37 2,93%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,53% +1 +0,05 6 0,48%
  Giltiga röster 1329 100,00% +67   1262 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,67% +3 +0,20 6 0,47%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1338 92,53% +70 +1,24 1268 91,29%
  Antal röstberättigade 1446   +57   1389  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södra Aspenäs - Torpadal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 3 0,23% +3 +0,23    
MED Medborgerlig Samling 2 0,15% +2 +0,15    
  Basinkomstpartiet 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet 1 0,08% -1 -0,08 2 0,16%
ENH Enhet     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,24 3 0,24%
  Totalt övriga partier 7 0,53% +1 +0,05 6 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södra Aspenäs - Torpadal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se