2018-09-14 13:14:44

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Stenkullen - Hedefors

19,86%
5,60%
5,12%
7,37%
24,10%
8,17%
6,49%
22,02%
0,40%
0,88%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,16%
+1,15
2014: 84,01%

Röstfördelning - valdistrikt Stenkullen - Hedefors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 248 19,86% -19 -2,39 267 22,25%
C Centerpartiet 70 5,60% +11 +0,69 59 4,92%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 64 5,12% -4 -0,54 68 5,67%
KD Kristdemokraterna 92 7,37% +39 +2,95 53 4,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 301 24,10% -27 -3,23 328 27,33%
V Vänsterpartiet 102 8,17% +32 +2,33 70 5,83%
MP Miljöpartiet de gröna 81 6,49% -39 -3,51 120 10,00%
SD Sverigedemokraterna 275 22,02% +89 +6,52 186 15,50%
FI Feministiskt initiativ 5 0,40% -34 -2,85 39 3,25%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,88% +1 +0,05 10 0,83%
  Giltiga röster 1249 100,00% +49   1200 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,08% +1 +0,08    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,34% +9 +0,68 8 0,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1268 85,16% +60 +1,15 1208 84,01%
  Antal röstberättigade 1489   +51   1438  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stenkullen - Hedefors

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,24% +3 +0,24    
DD Direktdemokraterna 2 0,16% +2 +0,16    
DjuP Djurens parti 2 0,16% +2 +0,16    
MED Medborgerlig Samling 2 0,16% +2 +0,16    
ENH Enhet 1 0,08% -2 -0,17 3 0,25%
PP Piratpartiet 1 0,08% -5 -0,42 6 0,50%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 11 0,88% +1 +0,05 10 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stenkullen - Hedefors

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se