2018-09-15 11:38:53

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Berghult - Ryggebol

23,69%
7,10%
7,50%
7,90%
21,15%
8,70%
4,28%
18,21%
0,80%
0,67%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 88,60%
+1,47
2014: 87,13%

Röstfördelning - valdistrikt Berghult - Ryggebol

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 177 23,69% -12 -3,27 189 26,96%
C Centerpartiet 53 7,10% +12 +1,25 41 5,85%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 56 7,50% +5 +0,22 51 7,28%
KD Kristdemokraterna 59 7,90% +22 +2,62 37 5,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 158 21,15% -2 -1,67 160 22,82%
V Vänsterpartiet 65 8,70% +26 +3,14 39 5,56%
MP Miljöpartiet de gröna 32 4,28% -14 -2,28 46 6,56%
SD Sverigedemokraterna 136 18,21% +26 +2,51 110 15,69%
FI Feministiskt initiativ 6 0,80% -18 -2,62 24 3,42%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,67% +1 +0,10 4 0,57%
  Giltiga röster 747 100,00% +46   701 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,80% -4 -0,61 10 1,41%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13% +1 +0,13    
VDT Valdeltagande 754 88,60% +43 +1,47 711 87,13%
  Antal röstberättigade 851   +35   816  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Berghult - Ryggebol

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,27% +2 +0,27    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,13% +1 +0,13    
DjuP Djurens parti 1 0,13% +1 +0,13    
PP Piratpartiet 1 0,13% -1 -0,15 2 0,29%
ENH Enhet     -1 -0,14 1 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,14 1 0,14%
  Totalt övriga partier 5 0,67% +1 +0,10 4 0,57%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Berghult - Ryggebol

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se