Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Östra Bredgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Bredgård 1292 17,7% 31,0% 26,7% 24,6% 8,2% 51,2% 48,8% 3,9%  
Summa 1292 17,7% 31,0% 26,7% 24,6% 8,2% 51,2% 48,8% 3,9%

http://www.val.se