Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Alanäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alanäs 317 6,6% 22,4% 31,9% 39,1% 3,5% 58,7% 41,3% 9,1%  
Summa 317 6,6% 22,4% 31,9% 39,1% 3,5% 58,7% 41,3% 9,1%

http://www.val.se