Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Västra Bredgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Bredgård 1156 14,1% 27,3% 28,8% 29,8% 6,6% 51,0% 49,0% 2,0%  
Summa 1156 14,1% 27,3% 28,8% 29,8% 6,6% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se