Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Backe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backe 771 11,8% 20,6% 29,4% 38,1% 5,8% 50,6% 49,4% 1,4%  
Summa 771 11,8% 20,6% 29,4% 38,1% 5,8% 50,6% 49,4% 1,4%

http://www.val.se